Level 12 Level 14
Level 13

Unit 4 Pinyin


47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fu2 wu4 yuan2
服务员
cai4 dan1
菜单
rou4
la4
shu1 cai4
蔬菜
zhao4 pian4
照片
zhu3 shi2
主食
wan3
fang4
yan2
wei4 jing1
味精
shāoděng
稍等
shao2 zi5
勺子
can1 jin1 zhi3
餐巾纸
xian2
jia1
tang1
tui1 jian4
推荐
xiao3 chi1
小吃
jian4 yi4
建议
zhu3 yao4
主要
suan1
yang2 rou4 gan1 er2
羊肉杆儿
huang2 dou4
黄豆
tu3 dou4
土豆
yin3 liao4
饮料
you2
jiao1
la4 jiao1
辣椒
xiang1 cai4
香菜
kuai1 zi5
筷子
you2 ni4
油腻
xiang1
bai2 cai4
白菜
dou4 fu5
豆腐
qie2 zi5
茄子
xi1 hong2 shi4
西红柿
xi1 qin2
西芹
yang2 rou4
羊肉
zhu1 rou4
猪肉
ji1 rou4
鸡肉
niu2 rou4
牛肉
mai2 dan1
埋单
yu2
xi1 can1
西餐
niu2 pai2
牛排
cha1 zi5
叉子