Level 17 Level 19
Level 18

Unit 5 Pinyin Definition


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
trouble
da3 rao3
passerby
lu4 ren2
walk
zou3 lu4
about
da4 gai4
have to
dei3
superstore
shang1 chang3
restaurant
fan4 dian4
cross
lu4 kou3
turn
guai3
shopping mall
gou4 wu4 zhong1 xin1
canteen
can1 ting1
supermarket
chao1 shi4
Video
yin1 xiang4
store
dian4
kind
zhong3 lei4
rather
ting3
meter
mi3
travel
ba2
city
shi4
book
tu2 shu1
mansion
da4 sha4
Xidan
xi1 dan1
toilet
wei4 sheng1 jian1
public
gong1
to copy
fu4 yin4
eletric
dian4 zi3
Internet Cafe
wang3 ba1
barbershop
li3 fa4 guan3
gym
jian4 shen1 fang2
cinema
dian4 ying3 yuan4
the end (of the road)
tou2
garden
hua1 yuan2
complete
quan2