Level 2 Level 4
Level 3

1.3 en 1.3b


47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lichaam
corpus, corporis
breed
latus, a, um
breder
latior, latioris
groter
maior, maioris
sterk, krachtig
validus, a, um
zich (slaat altijd terug op het onderwerp)
se/sese
die, dat: hij
ille
wie
quis
wat
quid
ondervragen
interrogare
weigeren, ontkennen: zeggen dat niet...
negare
liggen
iacēre
spannen
intendĕre
strekken: streven naar
tendĕre
opmerken, zien
conspicĕre, -io
weer, terug
rursus
of (voegwoord: ik vraag me af, of....)
an
god
deus, i
gezant
legatus, i
hoofd
caput, capitis
geschreeuw
clamor, clamoris
gewoonte
mos, moris
gedrag
mores (mv)
koning
rex, regis
beweging
motus, motus
roepen: noemen
vocare
lachen
ridēre
bang maken
terrēre
zenden, laten gaan
mittĕre
vragen, verlangen: streven naar: gaan naar
petĕre
beginnen
incipĕre, -io
te voorschijn brengen
proferre
vrij
liber, era, erum
klein
parvus, a, um
één
unus, a, um
ander
alius, a, um
één voor één, elk afzonderlijk
singuli, ae, a (mv!)
geheel, ieder, elk
omnis, omne
alle
omnes, omnia (mv)
iedereen
omnes
alles
omnia
die, dat; wie, wat; dewelke (betrekkelijk vnw.)
qui, quae, quod
toevallig
forte (bijwoord)
plotseling
subito
opdat, om te
ut
uit, van
e(x) + abl.
boven op
supra + acc.