Level 11 Level 13
Level 12

Unit 9


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bilmək
to know (a fact)
yazmaq
to write
işləmək
to work
oxumaq
to read, study; to sing
‐(y)Ir
present tense suffix
Leyla bilir park haradadır.
Leyla knows where the park is.
Siz bilirsiniz bu nədir?
Do you know what this is? (siz form)
Onlar bilirlər maşın kimindir.
They know whose the car is.
Tələbələr dəftərlərdə yazırlar.
The students are writing in the notebooks.
Cavan uşaq stolda yazır.
The young child is writing on the table.
Yazıçı evdə yazır.
The author is writing at home.
Mən bankda işləyirəm.
I am working/I work in a bank.
Həkimlər xəstəxanalarda işləyirlər.
Doctors work in hospitals.
Məmməd harada işləyir?
Where does Mammad work?
Tələbə kitabxanada oxuyur.
The student is reading in the library.
Sürücü maşında oxuyur.
The driver is singing in the car.
Sən universitetdə oxuyursanmı?
Are you a student at the university? (literally “Are you studying”) (sən form)