Level 10 Level 12
Level 11

Lekce 7 - slovíčka


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
along
podél, podle
along the street
po ulici
building
budova
bus
autobus
by
při, vedle, u
go by bus
jet autobusem
castle
hrad
corner
roh
at the corner
na rohu (ne: on...)
round the corner
za rohem
church
kostel
end
konec; končit
excuse
omluvit, prominout
excuse me
promiňte, pardon
far
daleko ( v záporné větě a v otázce )
foreign
cizí
get
dostat, dostat se (někam)
into
do, dovnitř
left
levý; doleva, vlevo
light
světlo; světlý
long
dlouhý; dlouho
miss
minout, zmeškat
much
hodně
national
národní
near
blízko
number
číslo
opposite
naproti; opak
post office
poštovní úřad, pošta
right
pravý, správný; vpravo
go to the right
jít doprava
short
krátký; malý (postavou)
square
náměstí,čtverec
station
stanice
stop
zastávka, stanice; zastavit (se) , přestat (ne: station)
street
ulice
cross the street
přejít ulici
take
brát, vzít
take the metro
jet metrem (ne: go by)
tell
říci (někomu ), vyprávět
theatre
divadlo
there
tam
over there
tamhle
town
město (ne: city)
tram
tramvaj
turn
zahnout, otočit se, obrátit ( se )
walk
jít pěšky; procházka (ne: go)
go for a walk
jít na procházku
on the corner
na rohu (ne: at...)