Level 11 Level 13
Level 12

Lekce 7 - věty


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Excuse me.
Promiňte (ne: sorry)
Can you tell me the way to the square?
Můžete mi ukázat (říci) cestu na náměstí?
It's this way.
Je to tudy.
It's a long way from here.
Je to odtud daleko.
Is this the right way to the Old Town Square?
Jdu tady správně na Staroměstské náměstí?
How far is it?
Jak je to daleko?
It isn't far.
Není to daleko.
It's quite near.
Je to docela blízko.
It's near the theatre.
Je to blízko divadla.
The metro station is over there.
Stanice metra je tamhle.
Where's the bus stop?
Kde je stanice autobusu?
It's on the corner.
Je na rohu.
It's round the corner.
Je za rohem.
Go by tram.
Jeďte tramvají.
We can go for a walk.
Můžeme jít na procházku.
Take the bus.
Jeďte autobusem.
Walk along this street.
Jděte touto ulicí.
Turn left at the lights.
Zahněte doleva na světelné křižovatce.
Cross the street.
Přejděte ulici.
Is there a post office near here?
Je tady poblíž pošta?
What building is that?
Co je to za budovu?
It's the National Museum.
Je to Národní muzeum. (s the)