Level 12 Level 14
Level 13

Lekce 8 - slovíčka


64 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
after
po
afternoon
odpoledne
as
jak
attend
navštěvovat (kurz, školu)
because
protože
bed
postel
before
před
breakfast
snídaně
have breakfast
snídat
cheers
na zdraví
course
kurs
day
den
daily
denní, denně
department
oddělení
sales department
obchodní oddělení
dress
oblékat se; šaty (dámské)
every
každý
factory
továrna
finish
skončit
German
němčina, německý, Němec, německy
Germany
Německo
get up
vstávat (ráno z postele)
half
polovina, půl
join
jít s (někým), přidat se, připojit se (k někomu)
hour
hodina (= 60 min)
hurry
spěchat, spěch
in a hurry
ve spěchu
like
mít rád, rád (něco dělat)
I like reading.
Já rád čtu.
live
bydlet (trvale), žít
look
vypadat
married
ženatý, vdaná
minute
minuta, chvilka
Monday
pondělí
on Monday
v pondělí
on Mondays
každé pondělí, pravidelně v pondělí
often
často
out
ven, pryč, venku (ne doma)
past
po (časově), přes (ne: after, over)
half past seven
půl osmé
pub
hospoda
quarter
čtvrt
quick
rychlý
routine
běžné denní zaměstnání
underground
podzemní
underground station
stanice podzemní dráhy
seldom
zřídka, málokdy
sometimes
někdy, občas
start
začínat
study
učit se, studovat, probírat; studium
tennis
tenis
thanks
dík, díky, poděkování
that
že
then
pak, potom, tehdy
thirty
třicet
tired
unavený
too
také (na konci věty); příliš
train
vlak
go by train
jet vlakem
usually
obvykle
visit
navštívit
volleyball
odbíjená, volejbal
want
chtít
wash
mýt (se), umýt, prát