Level 13 Level 15
Level 14

Lekce 8 - věty


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I have a quick breakfast and go to work.
Rychle se nasnídám a jdu do práce.
I seldom go by train.
Zřídkakdy jezdím vlakem.
I go by tube.
Jezdím podzemní dráhou.
The working hours are from 9 to 5.
Pracovní hodiny jsou od 9 do 5.
The working time is from 6 to 2.
Pracovní doba je od 6 do 2.
I attend an English course.
Navštěvuji kurs angličtiny.
I like him.
Mám ho rád.
How do you like the film?
Jak se vám líbí ten film?
I like watching television.
Rád se dívám na televizi.
He wants to study.
Chce studovat.
What time do you go to bed?
V kolik hodin chodíte spát?
After 11 o'clock.
Po jedenácté.
Thank you Mr. Brown.
Děkuji vám pane Browne.
Thanks, David.
Díky, Davide.
In the morning I am at home.
Ráno ( dopoledne ) jsem doma.
In the afternoon I play tennis.
Odpoledne hraju tenis.
In the evening I usually read.
Večer obvykle čtu.
Come on Monday.
Přijď v pondělí.
He comes on Mondays.
Přichází vždycky v pondělí.
I can come on Tuesday afternoon.
Mohu přijít v úterý odpoledne.
I am going to work.
Jdu do práce.
I am going to the cinema.
Jdu do kina.
I am going home.
Jdu domů.