Level 16 Level 18
Level 17

Lekce 10 - slovíčka


66 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I'm afraid.
Já se obávám
be afraid of
obávat se (bez "to")
age
věk
at what age?
v kolika letech?
answer
odpověď, odpovídat
as
jako
baby
děťátko, malé dítě, nejmladší člen (rodiny)
be fond of
být příznivcem něčeho (ne: like, 3 slova)
beauty
kráska, krása
beautiful
krásný (ne: nice)
beautifully
výborně, skvěl, krásně (ne: great)
better
lepší, lépe
blue
modrý
bright
jasný, bystrý, chytrý
cat
kočka
cheerful
veselý, radostný (ne: happy, merry)
class
třída
classical
klasický
dark
tmavý, temný
difficult
obtížný
disc
gramofonová deska, disk
disco
diskotéka
everybody
každý (ne: everyone)
everything
všechno
eye
oko
favourite
oblíbený
fun
legrace, žertování, zábava
make fun of
dělat si legraci z (něčeho), dobírat si (někoho)
game
hra, sportovní hra
grandchild
vnuk, vnučka (náp.: dítě)
grandchildren
vnuci, vnučky
granny
babička (hovorově)
guitar
kytara
play the guitar
hrát na kytaru
hair
vlasy
interesting
zajímavý
keen
horlivý, nadšený
be keen on
být celý blázen do (něčeho), být velmi nadšený (něčím)
listen to
poslouchat (něco), naslouchat (někomu)
listening
poslech, poslouchání
a lot of
hodně, spousta, hromada něčeho (3 slova)
love
láska milovat, mít velmi rád
more
více
most
nejvíce, většina
parents
rodiče
picture
obrázek, obraz
pop music
popová muzika
popular
populární, oblíbený, lidový
pupil
žák, žákyně
sing
zpívat
singer
zpěvák
skateboard
skateboard
skateboarding
jízda na skateboardu, ježdění na skateboardu
slim
štíhlý
slow
pomalý
slow learner
slabý žák, pomalý žák
sport
sport
strong
silný
sweet
sladký, roztomilý
take after
podobat se (komu)
talk
hovořit, mluvit, povídat si
than
než
toy
hračka
toy car
autíčko
trouble
potíže, nesnáze, trable
get into trouble
dostat se do nepříjemností