Level 17 Level 19
Level 18

Lekce 10 - věty


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
David is doing well at school.
David se ve škole dobře učí.
David likes sport.
David má rád sport.
Alice is fond of picture books.
Alice má ráda obrázkové knížky.
He is keen on skateboarding.
Velmi rád jezdí na skateboardu.
He loves listening to pop music.
Hrozně rád poslouchá popovou hudbu.
I am glad you like it.
Jsem rád, že se vám to líbí.
Is he doing well at school?
Učí se dobře ve škole?
I am afraid not.
Bohužel ne.
He is a slow learner.
Je slabý žák.
David is a bright boy.
David je chytrý (bystrý) chlapec.
What is his age?
Jaký je jeho věk?
He is eleven years old.
Je mu jedenáct let.
My brother is three years older than I am.
Můj bratr je o tři roky starší než já.
He makes fun of everything.
Dělá si ze všeho legraci.
Do you listen to the news every morning?
Posloucháte zprávy každé ráno?
Are you listening to me?
Posloucháš mě?
Miranda plays the guitar.
Miranda hraje na kytaru.
She is popular with the boys.
Je oblíbená u chlapců. (the, ne: at)
Who is the best pupil in the class?
Kdo je nejlepší žák ve třídě?