Level 20 Level 22
Level 21

Lekce 12 - slovíčka


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
again
opět, zase
any
kterýkoli, jakýkoli, nějaký (v otázce), žádný (záporná věta)
arrival
příchod, příjezd, přílet
arrive
přijít, přijet, dostavit se, dorazit
as well
také, rovněž
cheap
levný, laciný
check
zkontrolovat, zjistit
coach
dálkový autobus
comfortable
pohodlný
depart
odjet, odjíždět
departure
odjezd, odchod
fare
jízdné
get
obstarat, sehnat, koupit
God
Bůh
good God!
proboha!
going to
opis budoucího času ("chystat se")
good
dobrá, dobře
have to
muset (ne: must)
idea
nápad, myšlenka
intercity train
meziměstský vlak
invite
pozvat
look at
dívat se na (něco)
look for
hledat
look up
vyhledat
MP3 player
mp3 přehrávač
mum
maminko, mami (oslovení)
note
poznámka
over there
tamhle
platform
nástupiště
poor
chudý, špatný, ubohý, mizerný
prefer
dávat přednost, mít raději
price
cena (v penězích)
prize
cena (výhra)
return
vrátit (se)
return ticket
zpáteční lístek
servise
služba, služby, dopravní linka (vlaku, autobusu)
single
jednotlivý
single ticket
jednosměrná jízdenka
sweets
cukroví
through train
přímý vlak
ticket
lístek
timetable
jízdní řád
trip
výlet
via
přes
wait for
čekat na (někoho)
what about
a co takhle
when
kdy, když
which of
který (z určitého výběru)
whose
čí