Level 21 Level 23
Level 22

Lekce 12 - věty


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
We will go for a trip to Oxford.
Pojedeme na výlet do Oxfordu.
We can go by car.
Můžeme jet autem.
What are the times of the trains to Oxford?
Kdy jezdí vlaky do Oxfrod?
Have a look at the timetable.
Podívejte se do jízdního řádu.
We will take the 9 o'clock train.
Pojedeme vlakem v 9 hodin.
Does the 9:30 train stop at Oxford?
Staví (ten) vlak v 9:30 v Oxfordu?
at the booking office
u pokladny
A single to Oxford.
Jednosměrný (lístek) do Oxfordu.
Two returns and half.
Dva (lístky) zpáteční a jeden poloviční.
A cheap day return.
Jeden zlevněný zpáteční.
We will wait for you on the platform.
Počkáme na Vás na nástupišti.
What is the fare?
Kolik stojí jízdné?
Is this the train for London?
Jede tento vlak do Londýna?
No, it is the train from London.
Ne, to je vlak z Londýna
Which platform does the London train leave from?
Z kterého nástupiště jede vlak do Londýna?
He is staying with the Morleys.
Bydlí (přechodně) u Morleyů. (ne: live)
There are six of us.
Je nás šest.
Whose idea is it ?
Čí je to nápad ?
I will get it
Já to koupím (seženu).
May I have a glass of water?
Mohu dostat sklenici vody?
Here you are.
Prosím (při podávání).
I need some change.
Potřebuji drobné.
What for?
K čemu? Nač?