Level 23 Level 25
Level 24

Lekce 13 - věty


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Who is speaking?
Kdo mluví (v telefonu)?
Who is on the phone?
Kdo je u telefonu?
Hold on.
Počkejte (u telefonu).
I will call my wife.
Zavolám manželku.
What is he holding in his hand?
Co drží v ruce?
I called this morning.
Volal jsem dnes ráno.
What was the weather like?
Jaké bylo počasí?
It was cold.
Byla zima.
Are you cold?
Je ti zima?
No, I am warm.
Ne, je mi teplo.
Are you all right?
Jste v pořádku?
You are right.
Máte pravdu.
That is all right.
To je v pořádku.
That is right.
(To je) správně.
We preferred to walk.
Šli jsme raději pěšky.
I was lucky.
Měl jsem štěstí.
What have you got on for today?
Co máš dnes na programu?
Will you stay for tea?
Zůstanete na svačinu (na čaj)?
I am free tomorrow.
Zítra mám volno.
I went to see my aunt.
Navštívil jsem tetu.
I had lunch at home.
Obědval jsem doma.
Are you interested in electronics?
Zajímáte se o elektroniku?
See you at two then.
Tak ve dvě na shledanou.
Goodbye.
Sbohem.
What did you do last night?
Co jsi dělal včera večer?
Where were you last week?
Kde jsi byl minulý týden?
We walked about to town.
Procházeli jsme se po městě.
We went to the country.
Jeli jsme na venkov.
a visit to London
návštěva Londýna (nápověda.: neurčitý člen)
in this country
u nás