Level 25 Level 27
Level 26

Lekce 14 - věty


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Happy birthday.
Všechno nejlepší k narozeninám.
Thanks a lot.
Moc díky.
What a lovely view of Prague.
To je moc hezký pohled na Prahu. (Jaký krásný pohled na Prahu!)
I am sure he will like it.
Určitě se mu to bude líbit.
We were on a tour of England.
My jsme byli na zájezdu po Anglii.
What are your impressions of London?
Jaké máte dojmy z Londýna?
Could you help me?
Mohl byste mi pomoci?
With pleasure.
S radostí.
Could you recommend me a cheap hotel?
Mohl byste mi doporučit nějaký levný hotel?
What is the price of the room?
Kolik stojí pokoj? (Jaká je cena pokoje?)
It is sixty pounds for bed and breakfast.
Šedesát liber za postel a snídani.
He was a great writer.
Byl to velký spisovatel.
great
skvěle, výborně, fajn
It is the most beautiful city in the world.
Je to nejkrásnější město na světě.
Let us have a drink.
Napijme se.
Let us dance.
Zatancujme si.
Do you put milk in your tea?
Dáváte si do čaje mléko?