Level 26 Level 28
Level 27

Lekce 15 - slovíčka


86 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accommodation
ubytování
ago
před (časově)
airport
letiště
already
již, už
anybody
kdokoli, každý (v kladné větě): někdo (v otázce): nikdo (v záporné větě po záporu)
anything
cokoli (v kladné větě): něco (v otázce): nic (po záporu)
baggage
zavazadlo, zavazadla
baggage claim area
prostor pro vyzvednutí zavazadel
book
zamluvit, rezervovat, objednat
brandy
brandy, pálenka
plum brandy
slivovice
bridge
most
British
britský
business
obchod, obchodní podnik, živnost
business trip
služební cesta
card
karta
boarding pass
palubní lístek
green channel
vstup bez celní prohlídky
red channel
vstup s celním odbavením
cigarette
cigareta
colleague
kolega, kolegyně
collect
vyzvednout, sbírat
customs
clo
customs control
celní prohlídka, kontroly
go through the customs
projít celní prohlídkou, kontrolou
customs officer
celní úředník, celník
declare
hlásit k proclení, prohlásit
double room
dvojlůžkový pokoj
a double with bath
dvojlůžkový pokoj s koupelnou
double-decker
poschoďový autobus
on top of the double-decker
nahoře v poschoďovém autobuse
duty
povinnost, poplatek, clo
duty free
bez cla
entrance
vstup
entrance fee
vstupné
entrance free
vstup zdarma
especially
obzvláště, hlavně, především
fascinating
úchvatný, nádherný
fill in
vyplnit
flight
let
follow
sledovat, držet se
form
formulář
registration form
přihláška (registrační formulář)
goods
zboží
if
jestliže
included
zahrnutý, započítaný
inside
uvnitř, v
key
klíč
to land
přistát
landing card
vstupní karta
lift
výtah
take the lift
jet výtahem
litre
litr
moment
okamžik, chvíle, moment
nationality
národnost, státní příslušnost
nobody
nikdo (ne "no one")
no one
nikdo (ne "nobody")
officer
úředník (státní), člen policie, důstojník
open
otevřít, otevřený
passport
pas
passport control
pasová kontrola
the other passports channel
vstup ke kontrole ostatních pasů
pay
platit
plane
letadlo
go by plane
jet letadlem
present
dar, dárek
purpose
účel
queue
fronta, stát ve frontě
receptionist
recepční
sights
pamětihodnosti
see the sights
prohlížet si pamětihodnosti (města)
sightseeing
prohlížení pamětihodností
sign
znamení, značka
since
jelikož, protože, od (té doby)
sir
pane
somebody
někdo
Sorry?
Prosím? (nerozuměl jsem), Promiňte?
to spell
hláskovat
spirits
lihoviny, alkohol, destiláty
suitcase
kufr
travel
cestovat
until
až do
till
až do
until now
dosud
yet
již, už (v otázce)
not yet
ještě ne