Level 27 Level 29
Level 28

Lekce 15 - věty


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Did you go by train or by plane?
Jeli jste vlakem nebo letadlem?
How long was the flight?
Jak dlouho trval let?
I will meet you at the airport.
Sejdeme se na letišti. (Přijdu ti naproti na letiště.)
What hotel are you staying at?
V kterém hotelu bydlíte?
I am on a business trip.
Jsem na služební cestě.
Enjoy your stay.
Ať se vám pobyt líbí. (Užijte si pobyt.)
I have not got anything to declare.
Nemám nic k proclení.
This is duty-free.
To je beze cla.
Do I have to pay duty on that?
Musím z tohohle zaplatit clo?
I have bought it on the plane.
Koupil jsem to v letadle.
The price of the room is 60 pounds a night.
Cena pokoje je 60 liber za noc.
Let us go sightseeing.
Pojďme si prohlédnout památky.
I have been on a sightseeing tour of the city.
Byl jsem na okružní (vyhlídkové) jízdě po městě
Welcome to London.
Vítejte v Londýně.