Level 28 Level 30
Level 29

Lekce 16 - slovíčka


61 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
also
také
begin, began, begun
začít (i tvary min. času)
bike
kolo
café
kavárna, bistro, bufet
classical
klasický
classical music
vážná hudba
collection
sbírka
cook
vařit, kuchař
cooking
vaření
depend on
být závislý na, záviset na, záležet na (něčem)
door
dveře
dressmaking
šití (šatů)
favourite
oblíbený
fit
fit, zdravý, v dobré kondici
football
kopaná, fotbal, kopací míč
hate
nanávidět, mít hrozně nerad
health
zdraví
healthy
zdravý
hike
pěstovat pěší turistiku, chodit na pěší túry
hiking
turistika
hobby
koníček, záliba
household
domácnost
interest in
zájem o (něco)
keep, kept, kept
udržovat (se), držet, dodržovat
lie, lay, lying
ležet (i tvary min. času)
luckily
naštěstí
mind
mít námitky
I don't mind
Nevadí mi …
mine
můj (nenásleduje-li podst.jm.)
month
měsíc
morning exercises
ranní rozcvička
mushroom
houba
odd
lichý, jednotlivý
odd jobs
různé práce
opera
opera
paint
malovat (obraz), natírat (barvou), lakovat
piano
klavír
play the piano
hrát na piáno
poster
plakát
practical
praktický
practically unknown
téměř neznámý
programme
program
radio
rozhlas, rádio
on the radio
v rozhlase, v rádiu
remember
pamatovat si, vzpomínat si, nezapomenout
repair
spravovat, správka, oprava
ring up, rang, rung
zatelefonovat (komu)
show, showed, shown
ukázat (i tvary min. času)
ski
lyže, lyžovat
sleep, slept, slept
spát
smile
usmívat se, úsměv
smoke
kouřit, kouř
sofa
pohovka
stamp
známka (poštovní)
story
příběh, povídka
detective story
detektivní román, detektivka
swim, swam, swum
plavat (i tvary min. času)
typical
typický
useful
užitečný
window
okno
wait for
čekat na (někoho)