Level 29 Level 31
Level 30

Lekce 16 - věty


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
What's your hobby?
Jakého máte koníčka?
My hobby is cooking.
Mým koníčkem je vaření.
I don't like washing up.
Nerad umývám nádobí.
What takes up most of your time?
Co vám zabere nejvíce času?
gardening
práce na zahradě
He's good at skiing.
Dobře lyžuje.
I like listening to opera music on the radio.
Rád poslouchám operní hudbu v rádiu.
What's on the radio tonight?
Co dnes dávají v rádiu?
Do you mind my smoking?
Nevadí vám, že kouřím?
It's bad for your health.
Je to nezdravé.
What do you do to keep fit?
Co děláte, abyste se udržel v kondici?
I go swimming.
Chodím plavat.
Do you like skiing?
Lyžujete rád?
She also takes piano lessons.
Také chodí na hodiny piana.
What about you?
A co vy?
He's keen on cycling.
Hrozně rád jezdí na kole.
I hope so.
Doufám, že ano.