Level 30
Level 31

Lekce 17 - slovíčka


64 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
act
hrát (divadlo)
actor
herec
actress
herečka
ambitious
ctižádostivý
appointment
schůzka
make an appointment with
domluvit si schůzku s (někým), objednat se u (někoho)
art
umění
artist
umělec
at first
zpočátku
be down with
ležet s (nějakou nemocí)
become, became, become
stát se (i s min. časy)
boring
nudný
boss
šéf, šéfka, představený, vedoucí
camera
fotoaparát
chat
povídat si, hovořit, rozhovor (neformální), povídání
have a chat
popovídat si
cold
rýma, nachlazení
a bad cold
velká rýma, silné nachlazení
die
zemřít
drive, drove, driven
jet autem, řídit (i s min. časy)
expect
očekávat, předpokládat, myslit
famous for
slavný (čím)
feel, felt, felt
cítit se, připadat si (i s min. časy)
film
film
graduate
absolvovat (vysokou školu), promovat
graduation
absolvování (vysoké školy), promoce
holiday
dovolená, prázdniny, svátek
journalist
novinář, žurnalista
handsome
hezký, pohledný (o muži)
interview
interview, rozhovor
language
jazyk
letter
dopis
look forward to
těšit se na (něco, někoho)
member
člen, členka
modern
moderní
motorway
dálnice
nervous
nervózní
get nervous
znervóznět
start off
vyrazit, vypravit se
performance
výkon, představení (divadelní)
person
osoba
in person
osobně
polical
politický
prepare
připravit (si), nacvičit (si)
problem
problém
question
otázka
ask questions
klást otázky
reporter
reportér, zpravodaj
science
věda, přírodní vědy
seem
zdát se, připadat
several
několik (ne: a few)
shine, shone, shone
svítit, zářit (i s min. časy)
staff
zaměstnanci, personál
stand, stood, stood
stát
stand in for
zastupovat (někoho)
studio
studio, ateliér
stupid
hloupý
sun
slunce
type
psát na počítači, na psacím stroji
university
univerzita
while
chvíle; zatímco, když, kdežto
who
kdo, který
whole
celý
write, wrote, written
psát (i s min. časy)