Level 5 Level 7
Level 6

Lekce 4 - věty


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
How are you?
Jak se vám daří?
I'm well.
Daří se mi dobře.
How's your family?
Jak se daří rodině?
They're all well, thank you.
Všichni jsou zdrávi, děkuji. (ne: good)
How old is he?
Kolik je mu let?
He's five years old.
Je mu pět let.
She's four.
Jsou jí čtyři.
Have you got a brother?
Máte bratra?
I've got a sister.
Mám sestru.
Brothers and sisters.
Sourozenci.
What's your job?
Co děláte za práci?
I'm a designer.
Jsem konstruktér.
The children are at school.
Děti jsou ve škole.
He's got a good job at a bank.
Má dobré místo v bance. (ne: the)