Level 7 Level 9
Level 8

Lekce 5 - věty


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Come in
Pojďte dál.
Sit down
Posaďte se.
Can you speak English well?
Umíte dobře anglicky?
He can speak English quite well.
Umí docela dobře anglicky.
Can you help me, please?
Můžete mi prosím vás pomoci?
May I use your phone?
Mohu si od vás zatelefonovat? (doslova: Mohu použít váš telefon?)
Can we have a look at it?
Můžeme se na to podívat?
Certainly.
Jistě. (ne: Sure, of course)
Of course.
Ovšem
May I have this magazine?
Mohu si vzít ten časopis?
You're welcome.
Prosím. Není zač.
You need not worry.
Nemusíte si dělat starosti.
Say it in English.
Řekněte to anglicky.
What is it in English?
Jak je to anglicky?
She's at the cinema.
Je v kině.
Come in the morning.
Přijďte ráno. Přijďte dopoledne.
I can come in the evening.
Mohu přijít večer.
What have you got on for tomorrow?
Jaký máte program na zítra? (ne: do you)
We've got visitors.
Máme hosty (návštěvu).
I'm free tomorrow.
Zítra mám volno (jsem volný).
Have a sandwich.
Vezměte si sendvič.
Thank you very much.
Velice vám děkuji.
He's English.
Je Angličan.
She's Czech.
Je Češka.