Level 88 Level 90
Level 89

New level


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
αποφοιτώ
ukończyć kierunek studiów, graduate
ο αποφοιτών
absolwent wyższej uczelni
ο διδακτορικός φοιτητής
doktorant
το τιμολόγιο
faktura, rachunek
ο φόρος προστιθέμενης αξίας
podatek VAT
η κράτηση
rezerwacja
όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας
wszyscy Grecy mają prawo do bezpłatnej edukacji
η βαθμίδα
poziom, stopień, miejsce w hierarchii
εν τέλει
w końcu, ostatecznie, w ostatecznym rozrachunku *
πάσης φύσεως
wszelkiego rodzaju *
η δαπάνη
wydatek, koszt
τα δίδακτρα
czesne, opłata wpisowa
τα σχολικά βοηθήματα
pomoce szkolne
1000 ευρώ ανά μαθητή
1000 euro na ucznia
από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι
z powyższych [danych] jasno wynika, że
ανεπαρκής, ές
niewystarczający, niedostateczny, zbyt mały (αν...)
οι συνέπειες της κρίσης
skutki kryzysu
έγκυρος, η, ο
ważny, obowiązujący, uzasadniony
συνεπώς
dlatego, stąd (σ...)
η κατάρρευση
załamanie, upadek
η γήρανση
starzenie się
η ανισότητα
nierówność, brak równowagi
το νηπιαγωγείο
przedszkole
πολλαπλός, ή, ό
różnorodny, różnego rodzaju