Level 1 Level 3
Level 2

tekst 4.2 en 4.3


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jaar
annus anni
ijver: enthousiasme: voorkeur: studie
studium studii
recht
ius iuris
moeder
mater matris
val: geval: toeval: ongeval
casus casus
elk (van beide(n))
uterque utriusque
koning zijn: regeren
regnare
cessi
pf van ceděre
dedi
pf van dare
boeien: binden
vincire
reliqui
pf van relinquěre
daarna, later
post(ea)
buigen: draaien: wenden
flectěre
dus
ergo
toevoegen
adděre
bewaking: wacht
custodia custodiae
plaatsen: neerleggen
poněre
koningschap: heerschappij
regnum regni
baren: voortbrengen
parěre
aanbieden: verschaffen
praebēre
broer
frater fratris
hoop: verwachting
spes spei
ongehuwd meisje, maagd
virgo virginis
naaste: dichtste
proximus proxima proximum
vinctus
ppp van vincire
flexi
pf van flectěre
praebui
pf van praebēre
addidi
pf van adděre
posui
pf van poněre
peperi
pf van parěre
en niet: noch
nec