Level 2 Level 4
Level 3

tekst 4.5 en 4.6


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
altaar
ara, arae
aarde: grond: land
terra, terrae
grond
humus, humi
juk: bergrug
iugum, iugi
grond: bodem
solum, soli
vuur
ignis, ignis
wallen: (stads)muren
moenia, moenium (altijd mv)
aanwezig zijn (bij): helpen
adesse + dativus
pf. van aansteken
accendi
pf. van gaan halen, streven naar
petivi
pf. van (neer)drukken
pressi
pf. van gooien
ieci
en
-que
verwarring: troep: menigte
turba, turbae
getal: aantal
numerus, numeri
leeftijd
aetas, aetatis
strijd
certamen, certaminis
verlangen
cupido, cupidinis
onderscheid
discrimen, discriminis
menigte
multitudo, multitudinis
smerig: schandelijk
foedus
kwaad: woedend
iratus
eerdere: eerste (van twee)
prior, onzijdig is prius
klaarmaken
parare
tonen: laten zien
ostendere
besturen: koning zijn
regere
doden
interficere
ppp. van appellare
appellatus
ppp. van stichten
conditus
vandaar: daarom
inde