Level 16 Level 18
Level 17

! Die Begrüßung (chaò hỏi) + Die Vorstellung (giới


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Schlaf gut!
Chúc ngủ ngon
Wie geht es Ihrer Familie?
Gia đình ngài có khỏe không?
Hatten Sie eine gute Reise?
Kì nghỉ (hành trình) của ngài tốt đẹp chứ?
Es freut mich Sie zu sehen
Rất vui khi gặp ngài
Es freut mich Sie kennen zu lernen
Rất vui được làm quen với ngài
Darf ich bekannt machen?
Cho phép tôi được giới thiệu?
Darf ich Ihnen Frau Dicke vorstellen?
Cho phép tôi được giới thiệu bà Dicke?
Sehr erfreut!
Rất vui mừng!
Sind Sie verheiratet oder ledig?
Ngài đã có gia đình hoặc độc thân?
Was machen Sie beruflich?
Ngaì làm nghề gì?
Was sind Sie von Beruf?
Ngài làm nghề gì?
Ich verbringe hier meinem Urlaub
Tôi đang nghỉ hè ở đây
Ich bin auf Geschäftsreise
Tôi đang đi công tác
Gefällt es Ihnen hier?
Ngài có thích ở đây không?
Mir gefällt es hier sehr gut
Tôi rất thích ở đây
Die Landschaft gefällt mir sehr
Tôi thích phong cảnh ở đây
Haben Sie noch etwas Zeit?
Ngài còn thời gian không?
Wollen wir zusammen hingehen?
Chúng ta đi cùng nhau chứ?