Level 2
Level 1

1-20


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
adli sicil kaydı [sabıka kaydı]
kesinleşmiş mahkumiyet kararlarını gösteren kayıt
aleniyet
açıklık, izlenebilirlik
ara karar
son hüküm olmayıp hükme giden yolda verilen yardımcı karar
arama [adli arama]
hakim kararı ile yapılan ev ve işyeri araması
arama [önleme araması]
suçun işlenmeden önceki aşamasında idarece yürütülen arama biçimi
ayırma [davaların ayrılması]
fiili ya da hukuki bağlantısı olmayan veya birisi hakkında verilecek kararın diğer davayı etkilemeyeceği durumlarda davaların ayrılarak yürütülmesi
bağlantı [davalar arası]
irtibat, bir dava hakkında verilecek karar diğerini etkileyebilecek durumda olması
beraat
suçlu bulunmama hali, başlangıçtan beri kirlenmemiş olma
bilhakkın [tahliye]
şart olmaksızın, hakkıyla cezasını çekmiş, tüketmiş olma
bilirkişi [ehl-i vukuf]
alanında görüşüne başvurulacak kadar uzman
birleştirme [davaların birleştirilmesi]
aralarında bağlantı olan, biri hakkında verilecek kararın diğer dava sonucu etkileyecek olması durumunda her iki davanın birlikte yürütülmesi
bono
Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen, alacağın miktarını, borçlusunu ve ödenme zamanını gösteren belge
butlan
hukuki işlemin hiç doğmamış sayılması, yok sayılması
cebri icra
zorla yerine getirme
celse
oturum [duruşma]
ceza fişi
kesinleşen kararların türü ve miktarına ilişkin adli sicil (sabıka) kayıtlarına işlemek üzere düzenlenen ve adli sicile sevk edilen evrak
ciranta
bir senedi ciro eden kimse
ciro
bir senet veya havalenin alacaklı tarafından diğeri namına çevrilmesi ile üzerine buna dair şerh verilmesi
daimi arama
faili bulunamayan suçların araştırıldıkları dosyalara verilen isim
davaname
Cumhuriyet savcısının konuyu ilgilendiren ancak ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemelerinde görülecek olan davayı açtığı belge