Level 1 Level 3
Level 2

20-40


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
davanın kabulü
dava dilekçesindeki istemi bütünü ile veya kısmen kabul eden hukuk mahkemesi sonuç kararları
davanın reddi
dava dilekçesindeki istemi bütünü ile veya kısmen reddeden hukuk mahkemesi sonuç kararları
davetiye
duruşmaya çağrı kağıdı
davetname
çağırmaya yetkili makamların kişinin hazır olması bakımından çıkarılan çağrı kağıdı
delil
bir vakıanın varlığını ortaya koyan vasıta, işaret
denetimli serbestlik
cezaevine girmeksizin, dışarıda bazı kurallara uyma zorunluluğu
disiplin hapsi
yargılama sürecinde düzen bozuculara karşı , temyizi ve itirazı kabil olmayan, şartla tahliyesi bulunmayan 4 günü geçmeyen uslandırma amaçlı bir hapis türü
düplik
davanın replik (cevaba cevap) yazısına karşı davalının vermiş olduğu cevap; ikinci cevap
düşme kararı
yürüme şartını kaybeden davaların görülemeyeceğine ve sükutuna ilişkin karar
el koyma
suça konu veya delil niteliği olan eşya ve malın Cumhuriyet Savcılığı ve mahkeme aşamasında alıkonulması
emanet
alıkonulan eşya,mal veya paranın yargı kararı kesinleşinceye kadar adliyede, Cumhuriyet Savcılığı bünyesinde bir deftere konularak muhafazası
emanet memuru
emanet eşya işleri ile uğraşan memur
fail
hareketi gerçekleştiren kişi (özne), suçu işleyen
faili meçhul
kim tarafından işlendiği bilinmeyen hadiseler
fezleke
hülasa netice yazısı (soruşturma evrakının özeti), özel anlamıyla ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı ilçelerde meydana gelen olayların, ağır ceza mahkemesi görev alanına girdiğinde, bütün deliler toplanarak merkez Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen iddianame öncesi sonuç yazısı
gaip
yokluğu farzedilen kişi, bulunduğu yer bilinmeyen, yurt dışında olup da getirilemeyen veya getirilmesi uygun olmayan kişi
gerekçeli karar
duruşma bitiminde verilen son kısa hükmün gerektirici sebeplerini içeren mahkeme kararı
görev
kanunla tespit edilen ve bir mahkemenin yargılama alanını gösteren terim
gözaltı
ortaya çıktığı düşünülen bir suçun araştırılması, delillerin karartılmasının engellenmesi ve kişinin sorgusu için şüphelinin savcı talimatı ile; kanunda belirtilen sürece alıkonulması
haciz
alacaklının talebi ve yasal koşulların oluşması halinde borçlunun malları üzerine satılamaz şerhinin konulması ve gerekirse malın yed-i emine teslimini gösteren hukuki tanım