Level 2 Level 4
Level 3

40-60


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hak ehliyeti
hukuki işlem yapabilme ehliyeti, alacak sahibi olma, borçlanabilme yeteneği
hakimin reddi
yasada yazılı nedenlerle davaya bakmasıyla adaletin yerine getirilmesini engelleyeceği düşünülen hakimin davaya bakmamasını talep etme
hakkın kötüye kullanılması
hukukun korumadığı hak kullanma biçimi
haksız fiil
hukukun korumadığı, hakka dayanmayan fiil
hapsen tazyik
hapisle zorlama, hukuka aykırı hareket edeni uslandırma, hukuka uymaya zorlama hapsi
harç
resmi bir muamele başvurusu yapılırken ödenmesi gereken yasal meblağ
harç tahsil müzekkeresi
kesinleşen kararlara ilişkin harçların tahsili için maliyeye yazılan yazı kağıdına verilen ad
heyet
üç veya daha fazla hakimin bir arada çalışması
hukuki itilaf
içerisinde suç barındırmayan, ceza soruşturmasına konu olmayan çekişme
hukuki işlem
yasadan kaynaklanan ve hukuk alanında sonuç doğuran işlemler
hükmen tutuklu [hükümözlü]
hakkında ilk derece mahkemesinin mahkumiyet kararı verdiği ve tutuk halinin devamına hükmettiği kişinin hukuki durumu
hükmün açıklanmasının geri bırakılması
sanık hakkında 2 yıl ve daha az mahkumiyet söz konusu olduğunda ve yasal şartlar çerçevesinde; verilen kararı açıklamadan sonuç doğurmayacak bir alana terk etme
hüküm fıkrası
son kararın yer aldığı duruşma sonu yazılan bölüm
icra
kanunen yükümlü olan tarafça yerine getirmesi gereken bir edimin veya hareketin yerine getirilmemesi halinde; devlet gücü ile yerine getirilmesi
hülasa netice yazısı
soruşturma evrakının özeti
iddianame
şüpheli hakkında mahkemeye sunulan ve cezalandırma talebini içeren Cumhuriyet Savcılığı yazısı
iflas
borçların ödenememesi hali
ihzar [zorla getirme]
kolluk gücü ile mahkemeye zorla getirme
ilam
kesinleşmiş ve yerine getirilmesi gereken mahkeme kararı
incelenmeksizin ret
esas incelemeye konu olamayacak başvurunun usuli yoldan reddi