Level 5 Level 7
Level 6

100-120


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
müzekkere
istem yazısı
nüfus tashihi
ad, soyad ve yaş düzeltme işlemlerinin genel adı
replik
davacının, davalının cevap layihasına (yazısına) karşı verdiği cevap; cevaba cevap
resen
kendiliğinden
resim ve harç
vergi isimleri
sanık
hakkında kamu davası açılan şüpheli
savunma
şüpheli veya sanığın üzerine atılı suç isnadına karşı, aleyhindeki delilleri bertaraf etmek üzere kendisi ile fiil arasındaki ilişkiyi, kendi görüşüyle ortaya koymak, kendi görüşüne ilişkin olarak delil toplanmasını talep etmek
sorgu
şüpheli veya sanığın hakimce ifadesinin alınması ve soru sorulması
soruşturma
savcılığın iddianamenin kabulü aşamasına kadar suç ve şüpheli hakkında yaptığı incelemeler
soruşturma izni
haklarında belirli durumlarda soruşturma amirin iznine tabi kişiler hakkında verilen izin
suç eşyası
suçta kullanılan veya kendiliğinden bulundurulması suç olan eşya
mağdur
suçtan zarar gören
sübut
suçun delillendirilmesi, ispat hali
süre
hukiki işlemlerin ortaya konması gereken zaman
şartla salıverme
cezasının bir kısmını çeken hükümlünün iyi hali gözetilerek, geri kalan kısmını dışarıda geçirmesi ve bu sürede tekrar suç işlememesi şartını içeren durumdur
şikayetçi [müşteki]
şikayet eden, şikayete hakkı olan
şüpheli
soruşturmaya konu olan kişi
tahliye
haksız yere bir taşınmazı işgal eden kişinin devlet gücü ile taşınmazdan çıkarılması; hükümlü ve tutuklunun cezaevinden çıkarılması.
talep
istem, isteme
talimat
bir yer Savcılığı veya mahkemesinin diğer yer savcılık veya mahkemesinden soruşturma veya dava için bir işlem yapması istemi