Level 6 Level 8
Level 7

120-140


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tanık
soruşturma veya dava konusu ile ilgili bilgisi olan ve dinlenmesine karar verilen kişi
tebellüğ
bir bildiriyi imza karşılığı alma
tebliğ
bir kararı muhatabına resmi olarak iletme
tedbir
henüz kararı verilmeyen konularda ,dava sonuna kadar belirli önlemlerin alınması
tekemmül
tamamlama
tekit
üsteleme
temerrüt
gecikme
temlik [temellük]
devretme, devralma
temyiz
üst mahkeme incelemesi talebi
tenkis
azaltma
tensip
uygun görme
teraküm
birikme, yığılma
tereke [bırakıt]
ölenin aktif malvarlığı
teşmil
yayma
tevzii
dağıtma
tutuklama
tedbir, soruşturma veya davanın daha selim yürümesi için hürriyetin kısıtlanmasına ilişkin karar
tutuklu
tutuklanan şüpheli veya sanık
ücret-i vekalet
avukatlık ücreti
UYAP [Ulusal Yargı Ağı Projesi]
bütün adli işlemlerin elektronik ortamda yapılarak muhafazasını sağlayan proje; bu projenin ardından ulusal yarğı ağına verilen kısa isim
uzlaşma
belirli bi edim karşılığı olarak veya olmayarak şüpheli ve mağdur tarafın anlaşıp uzlaşması sonucu dava açılmaması veya düşmesi