Level 7
Level 8

140-161 Son


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vareste [bağışık]
mahkeme kararı ile duruşmaya katılmama izni
vasıf
suçun hangi kanun maddesini ihlal ettiğine ilişkin olan hukuki tabir; nitelik
vasi
vesayet atındakinin hukuki işlemlerini yapan, mahkeme kararı ile atanan kişi
vekil
vekalete dayalı iş yapan
velayet [veli]
reşit olmayan çocuğun kanuni temsilcisi, kanuna göre anne ve baba
veraset [veraset ilamı]
mirasçıları gösteren belge
vesayet
vasi ile temsil edilme hali
yakalama emri
çağrıldığı halde mahkemeye gelmeyen kişinin yakalanması için çıkarılan karar
yargılama gideri
soruşturma ve mahkeme aşamasında yapılan masraflar
yargılamanın yenilenmesi
kesinleşen bir yargı kararının, belirli şartların varlığında tekrar görülmesi
yaş tashihi
nüfusa yanlış yazılan yaşın mahkemece düzeltilmesi
yazı işleri
mahkemenin yazı işlerini yürüten birim
yediemin
birden çok kişi arasında hukuki durumu çekişmeli olan bir malın, çekişme sonuçlanıncaya kadar emanet olarak bırakıldığı kimse, güvenilir kişi
yemin
tanıkların veya tarafların doğru söylediğine ilişkin bağlayıcı metni tekrarlamaları
yetki
yasal olarak bir merciin bakabileceği işler
yokluk [keenlemyekün]
hukuken işlemin sonuç doğurmaması
yürütmeyi durdurma
hukuki işlemin yürümesinin engellenmesi
zabıt
bir hukuki durumu tespit eden yazılı kağıt
zamanaşımı
kanunda öngörülen ve belirli koşullar altında geçmekle, bir hakkın kazanılmasını, kaybedilmesini veya bir yükümlülükten kurtulmayı sağlayan süre
zımni
üstü kapalı, açık olmayan, ima yoluyla
zilyet(lik)
sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse