Level 2

45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
uit
ἐκ; ἐξ + gen.
buiten
ἐκτός + gen. (1A)
buiten; naar buiten
ἔξω (1D)
Athene
αἱ Ἀθηναί
weg
ἡ ὁδος
moeilijk
χαλεπός
veel
πολλοί (= nom. mv.)
toch
ὅμως
zoon
ὁ υἱός
god
ὁ θεός
goddelijk
θεῖος
arts; dokter
ὁ ἰατρός
dood
ὁ θάνατος
als; zoals
ὡς
zoals; alsof
ὥσπερ (1B)
ziekte
ἡ νόσος
laten stoppen; beëindigen
παύω
over
περί + gen.
inzien; leren kennen; (aor) weten
γιγνώσκω (1D)
mening
ἡ γνώμη
slecht
κακός (1D)
mooi
καλός
en; maar
δέ, δ’ (1A)
dan; dus
δή
al; reeds
ἤδη
geliefd aan; dierbaar aan
φίλος + dat.
verdriet
ἡ λύπη
hebben; houden
ἔχω (1C)
verschaffen; geven
παρέχω
zon
ὁ ἥλιος
lijden; doorstaan
πάσχω
leidt een vraag in; onvertaald
ἆρα
mogelijk; in staat
δυνατός
schaduw
ἡ σκιά
boom
τὸ δένδρον
onvertaald
μέν (1B)
maar; echter
μέντοι
hij is; zij is; het is
ἐστίν, ἐστί (1Β)
het is mogelijk
ἔξεστι(ν) + dat.
het is nodig
δεῖ
als
εἰ
op het punt staan; zullen; van plan zijn
μέλλω
aanwezig zijn; helpen
πάρειμι (2A)
zich haasten
σπεύδω
overtuigen
πείθω