Level 1 Level 3

27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
onvertaald
μέν (1B)
met moeite; ternauwernood
μόλις
komen; gekomen zijn
ἥκω
huilen
δακρύω
zich verheugen; blij zijn
χαίρω
god; godheid
ὁ δαίμων; δαίμονος
stad
ἡ πόλις
zoeken
ζητέω
daar
ἐκεῖ
tijd
ἡ ὥρα
hebben; houden
ἔχω (1C)
van plan zijn
ἐν νῷ ἔχω
verhinderen; tegenhouden
κωλύω
gast; vreemdeling
ὁ ξένος
door ... heen; door middel van
διά, δι’ + gen.
door; vanwege
διά, δι’ + acc. (1D)
wat; waarom
τί (let op accent!) (1C)
wie?
τίνες (= mv.)
waarom?
διὰ τί
daarom
διὰ τοῦτο (1D)
waarvandaan?
πόθεν
het heiligdom; de tempel
τὸ ἱερόν
toen; nadat
ἐπειδή
daarna; vervolgens
ἔπειτα (1B)
niet
οὐ, οὐκ, οὐχ (1A)
nog
ἔτι (1B)
niet meer; niet langer
οὐκέτι