Level 16 Level 18
Level 17

On Physical Discomforts


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Naunsa ka?/Unsay paminaw/gibati nimo
How do you feel?
Lain ang gibati /paminaw ko.
I'm not feeling well.
Gikapoy ko.
I am tired.
Murag kahilanaton ko.
I think I' going down with a fever.
Sakit ang tutunlan ko.
My throat hurts.
May sakit ko.
I'm sick.
Sakit ang akong ngipon.
I have a toothache.
Sakit ang likod ko/akong likod.
My back aches.
Sakit ang li-og ko.
My neck hurts.
Sakit ang tiyan ko.
I have a stomach ache.
Nagkalibang ko.
I have diarrhea.
Katol ang akong tiil.
My foot itches.
Gitugnawko.
I feel cold.
Nalipong ko.
I feel dizzy.
Kasukaon ko.
I'm nauseated.
May sakit ka ba?
Are you sick?
Kanus-aka pa may sakit?
How long have you been sick?
May hilanat ka ba?
Do you have fever?
Sakit ba?
Does it hurt?
Unsa na ang paminaw mo karon?
How are you feeling now?
Maayo na ba ang mong pamati?
Are you feeling better?
Nagsige ba ug hilak ang bata?
Has the child been crying a lot?
Palihog ko ug kupot sa bata.
Hold the child please.
Ipakita nako.
Show it to me.
Bukha/Nganga ang imong baba.
Open your mouth.
Kinahanglan o ang tambal/injection.
You need medicine /injection.
Imna ning tabletas.
Take this pill.
Lamuya/Lamya/Tunla na.
Swallow it.
Tumara ni kada upat ka oras.
Take this every four hours.
Pagbutang ug diyutay niini_______ kada adlaw.
Put a little of this on your ____everyday.
Ayaw pasagdi nga magkahugaw.
Don't let it get dirty.
Ayaw ug kawota/kalota.
Don't scratch it.
Na-uhaw ako.
I'm thirsty.
Gi-uhaw ko.
I'm sleepy.
Katulgon/Katugon ko.
I'm lazy.
Gitapulan/Gitamad ko.
I don't feel well today.