Level 2 Level 4
Level 3

Tijdsbepaling


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
toen
als
tot nu toe
bisher
nu
derzeit
vaak
häufig
vandaag
heute
altijd
immer
in een tijdsbestek van...
innerhalb von...
intussen
inzwischen
nu
jetzt
soms
manchmal
nadat
nachdem
nooit
nie(mals)
nu
nun
vaak
oft
tot slot
schließlich
al, reeds
schon
zelden
selten
zodra
sobald
meteen
sofort
terwijl
während
wanneer
wann
als
wenn
spoedig
bald
al, reeds
bereits
destijds, toen
damals
duurzaam, solide
dauerhaft
in de toekomst
künftig
recent
letztlich
ondertussen
mittlerweile
snel
rasch
steeds, de hele tijd
ständig
allereerst
zunächst