Level 7 Level 9
Level 8

New level


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hockey
khúc côn cầu
popular
(adj) Phổ biến
hide
trốn
basket
cái rổ
couch
ghế dài giống như giường, đi văng
own
(v) sở hữu, có
cottage
nhà tranh
fall off
(v) Rơi khỏi ra
rake
cái cào (cào lá)
garbage bag
túi rác
gather
tập hợp, thu
pile
đống
mess
tình trạng hỗn độn
veil
mạng che mặt
jewellery
Đồ nữ trang,
penny
Đồng xu
remembrance
trí nhớ, món quà lưu niệm