Level 2
Level 1

B1 t/m B4, B7, B8: Wat is aardrijkskunde?


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Aardrijkskunde/ geografie
Het beschrijven en verklaren van de inrichting en natuurlijke indeling van gebieden
Gebied/ regio
Landschap dat door de natuur gevormd is, en vooral bestaat uit natuurlijke elementen
Natuurlijke elementen
Onderdelen van het landschap die door de natuur gemaakt zijn
Ingericht landschap
Landschap dat vooral bestaat uit inrichtingselementen
Inrichtingselementen
Onderdelen van het landschap die door de mens gemaakt zijn
Beschrijven
Je legt uit wat/ waar iets is (wat/ waar/ hoeveel)
Verklaren
Je legt uit hoe iets ontstaat (waarom)
Natuurlijke factor
Een factor die met de natuur te maken heeft en invloed heeft op iets anders;
Menselijke factor
Een factor die met de mensen te maken heeft en invloed heeft op iets anders;
Schaalniveau
De omvang van het verkleinde gebied
Grootschalig
Hoogste schaalniveau: mondiaal/Internationaal/continentaal/Nationaal
Kleinschalig
Laagste schaalniveau :Regionaal/ Lokaal