Level 8 Level 10
Level 9

hoofdstuk 9: kwalitatieve analyse


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
symbolisch interactionisme
open benadering van (kwalitatief) onderzoek waarbij belevingswereld van de onderzochten centraal staat
methode van constante vergelijking
het herhalen van onderzoeksstappen (iteratie) tot een betrouwbaar antwoord op de onderzoeksvragen ontstaat
inductief onderzoek
onderzoek waarbij tijdens de analyse theorie wordt ontwikkeld
deductief onderzoek
onderzoek waarbij tijdens de analyse bestaande theorieen worden getoetst
senzitizing concepts
richtinggevende begrippen uit de onderzoeksopzet die tijdens de analyse worden uitgediept
uiteenrafelen
de tekst in kleine fragmeten verdelen die je in een woord kunt samenvatten
open coderen
samenvatting van een stukje tekst in enkele woorden
axiaal coderen
het analyseren van mogelijke verbanden tussen tekstfragmenten en woorden (codes)
selectief coderen
structuur aanbrengen in je analyses met behulp van een diagram
codeboom
resultaat van een analyse samengevat in een diagram
methode-triangulatie
inzet van meerdere methoden van onderzoek
data-triangulatie
inzet van verschillende onderzoeksgroepen (dataset)
onderzoekstriangulatie
inzet van meerdere onderzoekers
theoretische triangulatie
inzet van verschillende theoretische uitgangspunten
inhoudsvaliditeit
representativiteit van meetinstrumenten