Level 5 Level 7
Level 6

UNIT 4B


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
qualification
bằng cấp (nói chung)
degree
tấm bằng
reference
sở thích, sự ưa chuộng
vacancy
vị trí công việc còn trống
dissertation
bài luận
postgraduate
sinh viên sau đại học
referee
người giới thiệu
scholarship
học bổng
seminar
hội thảo
master Degree
bằng thác sĩ
covering letter
thư xin việc
hire
thuê
applicant
người nộp đơn/ ứng cử viên
a variety of
nhiều, đa dạng
advantage
lợi ích, lợi thế
position
vị trí
ideal
lý tưởng
candidate
ứng cử viên, thí sinh
antique
cổ xưa
previous
trước đó
require
đòi hỏi, yêu cầu
driving licence
bằng lái xe
slave
nô lệ
labour
lao động
internship
thực tập
permanent
lâu dài, vĩnh cữu, cố định
intern
nhân viên thực tập
exploit
khai thác
politics
chính trị
wage
lương
expenses
chi phí
debt
nợ
accurate
chính xác
shelf-stacker
người xếp đồ lên kệ ở siêu thị
cash
tiền mặt
humiliating
bẽ mặt, nhục nhã
vacuum cleaner
máy hút bụi
delivery service
dịch vụ giao hàng
automatic
tự động
pocket money
tiền tiêu vặt (bố mẹ cho con cái)
scooter
xe tay ga
fantastic
tuyệt vời
various
nhiều, đa dạng
force
ép buộc
checkout
quầy tính tiền