Level 7 Level 9
Level 8

3. 異文化に触れる. Step 2


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
つらい
важкий, складний
一部
частина
成果
результат, досягнення
国民性
національний характер
勤勉だ
працьовитий, стараний
信仰心が強い
благочестивий
悲観的
песимістичний
楽観的
оптимістичний
自己中心的
егоцентричний
集団主義的
орієнтований на колектив
恋愛について保守的
консервативний щодо любовних справ
人間関係を大切にする
серйозно ставитися до відносин між людьми
伝統を大切にする
цінувати традиції
他人に無関心
відсутність зацікавленості іншими людьми
家族や友達を大切にする
цінувати родину та друзів
なかなか本当の気持ちを言わない
не говорити про справжні почуття
上下関係を大切にする
цінувати ієрархічні відносини
新しい文化や考え方に対して保守的
консервативний щодо нової культури та думок
商人
торговець
発展する
розвиватися
ライバル
конкуренція, суперництво
意識
свідомість
濃い
насичений
薄い
ненасичений
派手な
яскравий, строкатий
興味深い
цікавий