1
Multimedia
Översikt över djurrikets systematik
2
Ready to learn
Utantilordningar i Hexapoda & Insecta
3
Ready to learn
Hexapoda & Insecta (norsk)
4
Ready to learn
Fjärilar (ordning: Lepidoptera)
5
Ready to learn
Insecta bonus (inte på tentan!)
6
Multimedia
Her kan man lesa mer om insekternas systematik
7
Ready to learn
Kräldjur (Sauropsida)
8
Ready to learn
Kräldjur bonus (inte på tentan!)
9
Ready to learn
Groddjur (Amphibia)
10
Ready to learn
Groddjur bonus (inte på tentan!)
11
Ready to learn
Fåglar (Aves)
12
Ready to learn
Fåglar bonus (inte på tentan!)
13
Ready to learn
Fiskar
14
Ready to learn
Fiskar bonus (inte på tentan!)
15
Ready to learn
Spindeldjur (Arachnida)
16
Ready to learn
Spindlar (Aranea) bonus (inte på tentan!)
17
Ready to learn
Däggdjur (Mammalia)
18
Ready to learn
Däggdjur bonus (inte på tentan!)
19
Ready to learn
Skallar (inte nödvändigt att kunna utantill)
20
Multimedia
Her kan man lesa mer om skallar i Sverige
21
Ready to learn
Däggdjurs avföring bonus (inte på tentan!)
22
Ready to learn
Fotspår bonus (inte på tentan!)
23
Ready to learn
Blötdjur (Mollusca)
24
Ready to learn
Blötdjur bonus (inte på tentan!)
25
Ready to learn
Ringmaskar (Annelida)+Plattmaskar (Platyhelmintes)
26
Ready to learn
Ringmaskar + Plattmaskar bonus (inte på tentan!)
27
Ready to learn
Kräftdjur (Crustacea) + Mångfotingar (Myriapoda)
28
Ready to learn
Kräftdjur bonus (inte på tentan!)
29
Ready to learn
Tagghudingar (Echinodermata)
30
Ready to learn
Tagghudingar bonus (inte på tentan!)
31
Multimedia
Her kan man lesa om systematiken til angiosperm
32
Ready to learn
Nyttiga botaniska begrep
33
Ready to learn
Nyttige anatomiske begrep
34
Ready to learn
Nyttige latinske ord
35
Ready to learn
*test* Utantill arter (latin-bilder)
36
Ready to learn
*test* Utantill arter (familje-bilder)
37
Ready to learn
*test* Utantill arter (svenska-latin)
38
Ready to learn
Floristikk utantilfamilier (svenska-latin)
39
Ready to learn
Floristikk utantillarter (svenska-bilder)