Level 32 Level 34
Level 33

We're Going To...


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yotei
plan
gēmu
game
gēmu o shimasu
to play a game
...mo ikimasu
to go as well
hoka no hitotachi
the others (people)
watashi tachi zenin
all of us
minna
everyone; you guys
kawari ni
instead
atode minna wa nani ka yotei ga arimasu ka?
do you guys have any plans later?
okāsan to watashi wa korekara watashi no okiniiri no terebi bangumi o mimasu
my mom and I are going to watch my favorite TV show
watashi wa tomodachi to nomi ni dekake masu
my friends and I are going to go out for a drink
issho ni iki tai desu ka?
do (you) want to go together?
hoka no hitotachi wa kyō no gogo nani o shite iru no desu ka?
what will the others do this afternoon?
tabun Suzuki san tachi wa gekijō ni ikimasu
maybe Mr. Suzuki and others will go to the theatre
watashi tachi wa hakubutsukan ni itte izakaya ni ikimasu
we'll go to the museum and to the pub
ta no hitotachi wa kyō no gogo umibe ni iki ta gatte imasu ka?
do the others want to come to the beach this afternoon?
Shō san tachi wa kawari ni kaimono ni iku to omoimasu
I think Mr. Sho and the others will go shopping instead