Level 11 Level 13
Level 12

Tekst 2.3


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
onrecht
iniuria, iniuriae
zoon
filius, filii
gezag, heerschappij
imperium, imperii
prijs, waarde
pretium, pretii
oude man
senex, senis
zelf, hijzelf, juist
ipse, ipsa, ipsum
bewaren, bewaken, redden
servare
verdedigen, beschermen
defenděre
weggaan
abire
gaan naar, komen naar, zich wenden tot
adire
(telkens) wanneer, toen
cum (voegwoord)
wanneer
quando
opdat niet, om niet te, om te voorkomen dat
ne