Level 13
Level 14

Tekst 2.4


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
karakter, doen en laten, talent
ingenium, ingenii
bezigheid, zaak
negotium, negotii
woord
verbum, verbi
mens, man
homo, hominis
ouder
parens, parentis
angst
metus, metus
zeker, betrouwbaar
certus, certa, certum
slecht
malus, mala, malum
veel, talrijk
multus, multa, multum
niemand
nemo, neminis
niets
nihil
zodanig, zo'n
talis, tale
genoegen doen, bevallen
delectare
tellen
numerare
wreken, straffen, helpen
vindicare
gebeuren
acciděre
(voort)drijven, doen, (be)handelen
agěre
spelen
luděre
ontbreken, tekort schieten
deesse
maar, echter
autem (x2)
thuis
domi
zelfs, ook
etiam
toch
tamen
naar, naar binnen
in +acc
tussen
inter +acc
zonder
sine +abl