Level 7 Level 9
Level 8

Tekst 2.1


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
herinnering, geheugen
memoria, memoriae
meester
magister, magistri
jongen, slaaf
puer, pueri
wijn
vinum, vini
zon
sol, solis
huis
domus, domus
hand
manus, manus
gezicht
facies, faciei
hard
durus, dura, durum
zacht
mollis, molle
vragen
rogare
begroeten
salutare
moeten
debēre
hebben, houden
habēre
bevelen
iubēre
zitten
sedēre
(weg)gaan, wijken
ceděre
verzamelen, kiezen, lezen
legěre
teruggeven, maken tot
redděre
opstaan
surgěre
schrijven
scriběre
ergens heenbrengen, overbrengen
afferre
gaan
ire
plaatsen, (neer)zetten, (neer)leggen
ponere
na, achter
post
hier
hic (bijwoord)
daarna, nadien
postea
eerst
primum (bijwoord)