Level 14 Level 16
Level 15

Practical Phrases 151 - 165


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Nereden telefon kartı alabilirim?
Where can I buy a phone card?
Afedersiniz, telefon edebilir miyim?
Excuse me, can I make a phone call?
Yakınlarda internet kafe var mı?
Is there an internet cafe nearby?
Ben...satın almak istiyorum.
I'd like to buy...
Lütfen gösterir misiniz?
Could you show me, please? (Siz form)
Bunun fiyatı nedir?
How much does it cost? (b... f... n...)
Çok pahalı.
It's very expensive.
Fiyatta indirim yapabilir misiniz?
Could you make a discount?
Firmanız ne iş yapıyor?
What does your firm deal with?
Sipariş etmek istiyoruz.
We want to give an order.
Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz?
Which countries do you export to? (Siz)
Ödeme koşullarını konuşmamız lazım.
We need to discuss the payment conditions.
Fiyatı biraz düşürün.
Please make a discount.
Boş zamanlarınızı nasıl geçirirsiniz?
How do you spend your spare time? (Siz)
Fotoğraf çekmekten hoşlanırım.
I like taking photos.