1
Ready to learn
Rodzina
2
Ready to learn
Małżeństwo
3
Ready to learn
Od narodzin do starości
4
Ready to learn
Śmierć
5
Ready to learn
Dom i mieszkanie
6
Ready to learn
Gospodarstwo domowe
7
Ready to learn
Szkoła
8
Ready to learn
Studia
9
Ready to learn
Zdrowie
10
Ready to learn
Choroby
11
Ready to learn
Sztuka
12
Ready to learn
Film
13
Ready to learn
Muzyka
14
Ready to learn
Instrumenty
15
Ready to learn
Teatr
16
Ready to learn
Literatura
17
Ready to learn
Podroż
18
Ready to learn
Podróż koleją
19
Ready to learn
Ruch drogowy
20
Ready to learn
Podróż drogą powietrzną
21
Ready to learn
Podróż drogą morską
22
Ready to learn
Praca
23
Ready to learn
Firma
24
Ready to learn
Finanse
25
Ready to learn
Gospodarka
26
Ready to learn
Handel
27
Ready to learn
Zawody
28
Ready to learn
Nauka
29
Ready to learn
Astronomia
30
Ready to learn
Fizyka
31
Ready to learn
Chemia
32
Ready to learn
Pierwiastki chemiczne
33
Ready to learn
Matematyka
34
Ready to learn
Geometria
35
Ready to learn
Filozofia
36
Ready to learn
Językoznawstwo
37
Ready to learn
Gramatyka
38
Ready to learn
Części ciała
39
Ready to learn
Geografia
40
Ready to learn
Sport
41
Ready to learn
Dyscypliny sportowe
42
Ready to learn
Piłka nożna
43
Ready to learn
Lekkoatletyka
44
Ready to learn
Boks
45
Ready to learn
Tenis
46
Ready to learn
Społeczeństwo
47
Ready to learn
Polityka
48
Ready to learn
Historia
49
Ready to learn
Religia
50
Ready to learn
Miasto
51
Ready to learn
Wieś
52
Ready to learn
Środki masowego przekazu
53
Ready to learn
Przestępczość
54
Ready to learn
Sądownictwo
55
Ready to learn
Więzienie
56
Ready to learn
Terroryzm
57
Ready to learn
Wojna
58
Ready to learn
Broń
59
Ready to learn
Pożar
60
Ready to learn
Krajobraz
61
Ready to learn
Pogoda
62
Ready to learn
Drzewa
63
Ready to learn
Ptaki
64
Ready to learn
Ssaki