Level 101 Level 103
Level 102

10101 - 10200


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ο τέκτονας
il massone (σαν τεκτονισμός)
η στοά
la stoa; galleria, passaggio
ομόδοξος
che è dello stesso parere/credo religioso (ο...)
ο ποιμένας
il pastore (π...)
η δυσμένεια
la disgrazia (δ...); (cadere in disgrazia)
πέφτω σε δυσμένεια
cadere in disgrazia
η αυτοκέφαλη εκκλησία
la chiesa autocefala
η καύση
la combustione, bruciamento (η κ...)
ανατρεπτικός
sovversivo, eversivo (α... από ανατρέπω)
η υπαγωγή
la subordinazione; dipendenza (υ...)
νουθετώ
ammonire (ν... σαν νους)
ατιμώτικος
infamante, disonorevole (α... από τιμή)
η υφήλιος
il globo terracqueo, la terra (υ... )
μαρτυρικός
(giur.) testimoniale; (relig.) relativo ai martiri; (fig.) tormentato, tormentoso
το φιρμάνι
il firmano
ανεπίληπτος
irreprensibile (α...)
το τόλμημα
l'azione audace, temeraria (το τ... σαν τολμή)
το επιστέγασμα
il tetto; (fig.) il coronamento, degna conclusione (ε...)
ανταμειβώ
retribuire, ricompensare (α...)
η ηδυπάθεια
la lussuria, libidine (η...)
εμβόλιμος
intercalare (ε... μοιάζει με εμβόλιο, αλλά καμία σχέση)
ο στοχαστής
il pensatore (από στοχασμός)
η βαμβακουργία
l'industria del cotone
ο λόγιος
l'uomo di lettere (μοιάζει με λόγος)
ο στοχαστής
il pensatore (σ... απο στοχασμός)
εξιδανικεύω
idealizzare (σαν εξιδανίκευση)
η υποτέλεια
la sottomissione (υ... τέλεια)
φεουδαρχικός
feudale
καπιταλιστικός
capitalistico, capitalista
οπισθοδρομικός
retrogrado, arretrato (από όπισθεν και δρόμος)
το τιμάριο
il feudo (τ...)
κληρονομικός
ereditario, relativo alla successione
το σύγγραμμα
il trattato - scientifico o filosofico (σ... + γράμμα)
ο ατομισμός
l'individualismo (από άτομο)
μεταστρέφομαι
cambiare ideologia, religione, convertirsi (μ...)
ο σουφισμός
il sufismo
ο αριστοτέχνης
il fuoriclasse, campione, persona che eccelle nel suo campo (σαν άριστος και τέχνη)
η δίοδος
il passaggio (kat.) (η δ... μοιάζει με τα διόδια)
μονοσήμαντος
univoco, che ha un solo significato (μ...)
η φυματίωση
la tubercolosi, tisi (φ...)
σκληραγωγούμαι
abituarsi a resistere alla fatica (από σκλήρος και αγώνας)
υπερέχω
eccellere, essere superiore (υ... + έχω)
προικισμένος
dotato (π... από προίκα)
δεινός
tremendo, violento (δ...)
ανθεκτικός
resistente (α... μοιάζει με αντέχω)
φυματικός
tubercoloso, tisico (φ...)
παραμερίζω
togliere qsa di mezzo; scansare; mettere da parte (π...)
η αψιμαχία
l'avvisaglia, scaramuccia (α...)
έμμισθος
stipendiato (έ...+ μισθος)
καταλαγιάζω
calmarsi, placarsi (κ...)
συμπεθεριάζω
imparentarsi, diventare consuocero (σ...)
παγιώνομαι
consolidarsi (π...)
άναρχος
privo di un capo/governo; (relig.) Dio, l'eterno
η καταδρομή
l'incursione, scorreria (κ...)
ο κατατρεγμός
la persecuzione (από κατατρέχω)
η εξολόθρευση
lo sterminio, la distruzione totale (ε...)
ο καθολικισμος
il cattolicesimo
η ιεραποστολή
la missione - relig. (ι... αποστολή)
ο ιησουίτης
il gesuita
ευκαταφρόνητος
disprezzabile, di poca/nessuna importanza (ευ...)
ο Γενοβέζος
il genovese, abitante di Genova
η κονίστρα
l'arena (κ...)
η κενοδοξία
la vanagloria, vanità (κ... από κενός και δόξα)
λιτοδίαιτος
frugale, parco nel mangiare e nel bere (λ... μοιάζει με διαίτα)
ένθεν και ένθεν
da ambo le parti, da una parte e dall' altra
η παρέκβαση
la digressione (π...)
κατοπτεύω
perlustrare, esplorare (κ...)
ο γραμματικός
il grammatico; scribo
η απεικόνιση
la raffigurazione (από απεικονίζω)
η επιτηδειότητα
l'abilità, attitudine (ε...)
επαίρομαι
(κατ) gloriarsi, vantarsi (ε...)
καχεκτικός
malaticcio, di salute cagionevole (σαν καχεξία)
η ωμότητα
la crudezza; brutalità, crudeltà (ω...)
η στωικότητα
lo stoicismo; fermezza d'animo
η ανιδιοτέλεια
il disinteresse, mancanza di secondi fini (σαν ανιδιοτελής)
δυνητικά
potenzialmente (από δυνητικός)
ψευδολόγος
menzognero (από ψέμα και λόγος)
η διαμεσολάβηση
l'intermediazione (δ...)
ο κόμπος
il nodo (κ...)
έφτασε ο κόμπος στο χτένι
i nodi vengono al pettine
η τετραετία
il quadriennio
καταστατικός
costituzionale (από το καταστατικό)
η κομπίνα
la truffa, l'imbroglio (κ...)
η κύρωση
la convalida, ratifica (κ...)
αφήνω αιχμές
lanciare delle frecciate (κάτι με αιχμή)
η παραπληροφόρηση
la disinformazione; il dare informazioni falsate(από παρά και πληροφορία)
η αντιμετώπιση
l'affrontare (από αντιμετωπίζω)
απώτερος
remoto, molto lontano (α...)
στο απώθερο παρελθόν
in un passato ormai remoto (με απώτερος)
ο συντονισμός
la sintonizzazione; il coordinamento
η προαναγγελία
il preannunzio, preavviso (από προαναγγέλλω)
βραχύβιος
che vive poco, di breve durata (από βραχύς + βίος)
το μότο
il motto
η μακαρονάδα
la spaghettata (gastr.)
η εισήγηση
la presentazione, relazione (εισ...)
η νευροεπιστήμη
la neuroscienza
το προοίμιο
il proemio, preambolo
διαστρεβλώνω
distorcere, deformare
σπαρμένος
seminato (από σπέρνω)
ο τυμβωρύχος
il violatore/profanatore di tombe (τ...)