Level 2 Level 4
Level 3

Leksjon 6


73 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
arbeidsløs
arbeidsledig, uten arbeid
å ende
slutte
å ta vare på
passe på, hjelpe
å evne
klare, være i stand til
å bidra
være delaktig, gi noe
en rikdom
det at man har mye, for eksempel penger, mots. fattigdom
en fattigdom
det at man har lite, for eksempel penger, mots. rikdom
aller
absolutt
en innflytelse
påvirkningskraft
å bli tatt hensyn til
tenke på, lytte til, vise omsorg for
ei beslutning
avgjørelse
ei avstemning
det som skjer ved et valg, det at man stemmer
allmenn
for alle
å betrakte
se på
ei forutsetning
vilkår, noe som må være til stede for at noe annet skal være mulig
fungerende
som virker
å oppnå
klare å få til, lykkes med
ei utjevning
balanse, likevekt
en innsats
handling, ytelse
grunnleggende
basal, nødvendig
ei samferdsel
transport, logistikk
universell
som gjelder for alle
en adgang
tilgang, mulighet for
omfattende
stor
å sikre
ordne, garantere
å forbinde med
assosieres med, knyttes til
et regime
styre
en aktør
deltaker, en som gjør eller utfører noe
å begrunne
forklare årsaken til, gi en forklaring på
å komme til verden
bli født
slettes ikke
ikke i det hele tatt
grønne lunger
parkområder eller skogliknende områder i boligstrøk
attpåtil
i tillegg
å tilegne seg
skaffe seg, få
å risikere
ta sjansen på
å overvåke
jakttatt, passet på (av politiet)
å skryte ... langt opp i skyene
rose ... veldig mye, bare si positive ting om ...
å skape
lage, danne, skaffe seg
en grunnstein
hoved prinsipp, fundament
pliktig
ha plikt til, må gjøre
å samordne
koordinere, avpasse for å stemme sammen
en forsikring
garanti, assuranse
en tilgang
åpning, inngang, mulighet
å vedta
bestemme, avgjøre
en betingelse
vilkår, grunnlag
å forhindre
stoppe, hindre
å utnytte
dra fordel av for å bedre egen situasjon, misbruke
å bevilge
gi penger til
å frigjøre
løse ut, selge for eksempel hus, hytte, dyr bil eller liknende
tilsvarende
liknende
et arbeidsformidlingskontor
sted der man kan gå for å søke om eller få hjelp til å finne arbeid
en forvaltning
ledelse, byråkratisk organisasjon under staten
en reform
en (politisk) vedtatt forandring
et avtalefeste
gjøre en avtale om
stadig
mer og mer, stadig lenger: lenger og lenger
å revidere
reformere, gjennomgå
å stå i arbeid
arbeide, være i arbeid
å gå av
bli pensjonist
å skjule
gjemme, ikke vise fram
en egenandel
den delen av en regning som en må betale selv
å fordele
dele ut, vekte og gjøre rettferdig
ei avgift
skatt på en vare eller tjeneste
en næring
en del av den økonomiske aktiviteten i et samfunn (næringsvei)
å kreve
ville ha, forlange
en adferd
oppførsel, vaner, handlemåte
et drivstoff
for eksempel diesel eller bensin
å vedlikeholde
reparere ved behov, ikke la forfalle
å utføre
gjøre
ei merverdiavgift
skatt på varer og tjenester, mva.
en virksomhet
aktivitet, firma, selskap
ett fett
det spiller ingen rolle
en snylter
parasitt