Level 3
Level 4

Leksjon 8


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
å satse på
velge, gå inn for
å tilfredsstille
fylle, glede, være bra nok for
å ork
strev, vanskelighet, noe som oppleves tungt
å gjøre karriere
bruke mye tid på jobben, få personlig suksess i jobben
å grunne
tenke, fundere
å stunde ... til
begynne, komme, ta til
snipp, snapp, snute
slutt på noe, frase som brukes ved slutten av eventyr
å innbille seg
tro om seg selv (negativt ladet)
å bry seg om noe
tenke på, være glad i
en ved
tre som er delt opp til å tenne opp ild med
en vedovn
ovn til å lage en lite bål i
en varmepumpe
et elektrisk apparat som gjør kalt luft om ti varm luft og sende den varme luften inn i huset
i det siste
den senere tiden, nokså nylig
en nisjebutikk
en butikk som handler innenfor en smal del av et marked, spesialisering på én eller flere liknende varer/tjenester
å utvide
gjøre større
å være innstilt på
være forberedt på
å ta i et tak
gjøre en innsats, arbeide ekstra
eventuelt
muligens, kanskje
en trakter
maskin som lager kaffe, forkortelse av kaffe kaffetrakter
en utlysningstekst
tekst i en annonse for en ledig stilling
å formulere
velge ord, uttrykke
en egnethet
det å være riktig for, å passe bra
relevant
aktuell, viktig
å nøle være usikker
være usikker
nisjebedrift
en nisjebutikk
en fordel
noe som er ekstra bra ved en person/sak/ting
å stå på-vilje
ønske om å gjøre/yte noe ekstra, ikke ville gi opp
å dokumentere
presentere bevis for, legge fram papirer på
pinlige
flau, uheldig
potensiell
mulig
i ferd med
på vei til, holder på
fleksibel
villig til å skifte mening, lytte til andre
bekjent
ikke venner, men personer en kjenner til å hilse på når en treffer dem
å levere
gi, gi fra seg
en referanse
henvisning, en person som kan gi en muntlig attest om en annen person
å sette seg inn i
lære om, bli kjent med
pågående
usjenert, hissig, energisk (negativt ladet)
en godtgjøring
kompensasjon
en overtid
når en arbeider utover vanlig arbeidstid
en permisjon
fri fra jobben (med eller uten lønn) i henhold til et reglement
en prosedyre
framgangsmåte
på forhånd
før, i forkant av
i forbindelse med
i sammenheng med
akutt
øyeblikkelig, det haster, ikke forutsett
et dødsfall
det at noen har død
å melde fra
gi beskjed
et sykefravær
når man er borte fra jobb på grunn av sykdom
så snart
ed en gang man har mulighet for
å være preget av
være merket av, være påvirket av
å være avhengig av
trenge, ikke kunne unnvære, måtte ha
med blide øyne
se positivt på noe, være gald for
for øvrig
ellers, utenom dette
å avvikle
avslutte, legge ned
særlig
spesielt, i høy grad
en part
side i en sak
en bransje
del av markedet, fagområde
å reforhandle
ha en ny forhandling
en hovedsammenslutning
en overordnet samling av flere aktører
partipolitisk
ifølge et politisk parti
et bånd
fellesskap
en skolering
opplæring
en rabatt
avslag i pris
til nytte
være nyttig, brukbar
en sektor
område, del
en primærnæring
den mest grunnleggende næringsveien, den som skaffer mat
en sekundærnæring
de bransjene som bearbeider produktene fra primærnæringen
en tertiærnæring
servicejobber
en rådvare
produkt som er grunnlag for videre bearbeiding
å bearbeider
behandle, lage noe mer av
en betegnelse
navn
å omfatte
gjelde for
å formidle
gir videre
en forskning
vitenskapelig undersøkelse
et arbeidsfelt
arbeidsområde
et krav
fordring, plikt, ordre
en profesjon
yrke
å foregå
skje, hende
et styringssystem
kontrollsystem
en ergonomi
læren om riktig sittestilling, korppsslitasje osv.
en avfallshåndtering
måte å behandle søppel på, for eksempel ved sortering av avfall
en/et beredskap
forberedelse, sikkerhetssystemer
en sykefraværsoppfølging
det å ta vare på og støtte folk som er borte fra jobb på grunn av sykdom
et verneombud
representant for de ansatte i HMS-saker
en vernerunde
kontrollering av situasjonen for HMS på en arbeidsplass
en mangel
noe som ikke er der, men som skulle ha vært der
i utgangspunktet
grunnleggende, i og for seg
å være avhengig av
komme an på
behov for
trenge
å ha plikt til å
må gjøre, det er obligatorisk
å medvirke til
bidra til, delta, være med på og bli lyttet til
å virke
fungere
en angiver
en som sladrer om noe til en høyere instans (negativt ladet)
ivaretatt
passet på, tatt hånd om
legge vekt på
understreke
å sette seg i
lære seg om, undersøke
å legge til rette for
lage et godt grunnlag for, initiere
en medvirkning
deltakelse
på verdensbasis
over hele verden
bærekraftig
at en handlig ikke skader miljøet og naturen